Hledani

Název Rok Typ položkyseřadit sestupně
VÚB M. Lázně: 20 let Výzkumného ústavu balneologického v Mariánských Lázních 1973 Kniha
Carlovarensia 1988 Kniha
Statistika ošetřovacích dnů a léčebných procedur v československých lázních 1983 Kniha
Statistika pacientů v Československých lázních 1981 Kniha
Systém řízení lázeňství 1985 Kniha
VÚB M. Lázně: Třicet let Výzkumného ústavu balneologického v Mariánských Lázních 1982 Kniha
Vývojové tendence postavení lázeňství ve společenském reprodukčním procesu 1984 Kniha
Výzkumný ústav balneologický Karlovy Vary 1968 Kniha
Wirtschaftliche Bewertung der Bäderbehandlung 1970 Kniha
Kandidátská práce o gonarthrose Kniha
Závěrečná zpráva rekognoskace vrtu V-1 a V-2 1995 Kniha
Závěrečná zpráva k úpravě balneotech.zař. v Janských Lázních 1995 Kniha
Zpráva o výsledcích geologickoprůzkumných prací 80-90.léta 20.stol. 1986 Kniha
Závěrečná zpráva hydrogeofyzikálního průzkumu 1979 Kniha
Znalecký posudek k hydrogeolog.poměrům prameniště v Rudolfově údolí v Jánských Lázních 1979 Kniha
Radioaktivita minerálních vod na území Čech a Moravy 1984 Kniha
Janské Lázně - rešeršní studie - 1.fáze - ochranná pásma 1977 Kniha
VÚB M. Lázně: Radonová terapie 1975 Kniha
VÚB M. Lázně: Možnosti využití kvantitativního hodnocení jaterní reografie … 1979 Kniha
VÚB M. Lázně: Diabetes mellitus (rešerše) 1975 Kniha
VÚB M. Lázně: Citační analýza v průřezových oborech medicíny (FBLR) 1975 Kniha
VÚB M. Lázně: Vliv prohřátí pankreatu krátkovlnnou diatermií na sekreci inzulínu 1975 Kniha
VÚB M. Lázně: Vztah chronické pankreatitidy a diabetu 1975 Kniha
VÚB M. Lázně: Vliv opakovaného lázeňského léčení na průběh stenického diabetu (+ další práce) Kniha
VÚB M. Lázně: Klinické zkoušení chromatograficky čistěného inzulínu 1979 Kniha
VÚB M. Lázně: Vliv prohřátí pankreasu krítkovlnnou diatermií na inzulinémii 1980 Kniha
VÚB M. Lázně: Imunologické změny v průpěhu lázeňského léčení diabetu (pilotní studie) 1980 Kniha
VÚB M. Lázně: Použití vlákniny v lázeňské léčbě diabetu 1984 Kniha
VÚB M. Lázně: Zpráva o zhodnocení diabetologického programu v českých lázních v r. 1986 1987 Kniha
VÚB M. Lázně: Vliv dozované zátěže na chronická jaterní onemocnění 1986 Kniha

Stránky

Aktuality

Výroční zpráva BIKV za rok 2017

V sekci ke stažení naleznete Výroční zprávu Balneologického institutu Karlovy Vary o.p.s. za rok 2017. 

Změna telefonního čísla BIKV

Nové a aktuální telefonní číslo BIKV je +420 725 986 689. Prosíme partnery o provedení změny ve svých kontaktech....

Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech

Karlovy Vary vstoupí o prvním květnovém víkendu do nové lázeňské sezóny. Od 5. do 7. května bude celé město žít jednou...