Hledani

Název Rok Typ položky
VÚB M. Lázně: Zprávy o výsledcích výzkumné a hospodářské činnosti za léta 1972-1977 1973-1978 Kniha
VÚB M. Lázně: Rozbory hospodářské a provozní činnosti ústavu za léta 1955 - 1961, komentáře o činnosti ústavu za léta 1958 - 1966, zprávy o komplexním rozboru činnosti za léta 1967 - 1971 1956- 1972 Kniha
VÚB M. Lázně: Podklad pro sestavení plánu rozvoje VÚB do roku 2000 předkládaný orgánům KSČ 1987 Kniha
VÚB M. Lázně: Plán činnosti ústavu 1981-1982 Kniha
VÚB M. Lázně: Plán činnosti ústavu 1974-1980 Kniha
VÚB M. Lázně: Plán činnosti ústavu 1968-1973 Kniha
VÚB M. Lázně: Plán činnosti ústavu; návrhy a ukazatele, rozpis GO, investic, výhledový hmotný, finančí plán, plán práce apod.,komentáře, plnění (mj. Informace o objektech ústavu v M. Lázních z roku 1959) 1958-1967 Kniha
VÚB M. Lázně: Plán masově politické práce VÚB na rok 1988 1988 Kniha
VÚB M. Lázně: Směny národní fronty, FKSP, úpravy pracovní doby, hry a soutěže VÚB 1966-1987 Kniha
VÚB M. Lázně: Agenda BSP a KRB 1962-1987 Kniha
VÚB M. Lázně: Patronátní smlouvy VÚB; jejich plnění, korespondence 1960-1964 Kniha
VÚB M. Lázně: Zlepšovatelské hnutí; ZN, patenty, deníky ZN, návrhy na odměnu, výnosy, opatření MZdr, GŘ ČSSLZ a VÚB k této problematice 1953-1985 Kniha
VÚB M. Lázně: Socialistická soutěž (mj. prověrky efektivnosti, akční programy, socialistické závazky a vyhodnocení) 1957-1988 Kniha
VÚB M. Lázně: Kolektivní smlouvy 1958-1992 Kniha
VÚB M. Lázně: Kolektivní závazek 1955 Kniha
VÚB M. Lázně: Pověření funkcí v souvislosti s ukončením činnosti ústavu 1992 Kniha
VÚB M. Lázně: Příklady za zdraví škodlivou práci 1958-1988 Kniha
VÚB M. Lázně: Zásady hmotné zainteresovanosti 1968-1985 Kniha
VÚB M. Lázně: Čtvrtletní výkazy o práci, pracovních a mzdových prostředcích 1973-1975 Kniha
VÚB M. Lázně: Systematizace VÚB, sumárně pracovníku a platů 1957-1979 Kniha
VÚB M. Lázně: Příprava II. etapy ZEÚMS 1987-1988 Kniha
VÚB M. Lázně: Racionalizace mzdových soustav; korespondence 1976-1979 Kniha
VÚB M. Lázně: Plnění plánů pracovníků 1967-1969 Kniha
VÚB M. Lázně: Nomenklatury funkcí zaměstnanců ústavu 1955-1979 Kniha
VÚB M. Lázně: Agenda stížností, oznámení a podnětů pacientů i zaměstnanců 1971-1979 Kniha
VÚB M. Lázně: Žádosti o služební byt 1976-1990 Kniha
VÚB M. Lázně: Zprávy z tuzemských pracovních cest zaměstnanců VÚB - ukázky 1971 Kniha
VÚB M. Lázně: Pracovněprávní vztahy, pracovní doba, ohodnocení zaměstnanců 1958-1988 Kniha
VÚB M. Lázně: Převzetí funkce ředitele VÚB a jeho náměstků; předávací protokoly, pověření zastupování - ukázky 1968-1991 Kniha
VÚB M. Lázně: Výnosy MZdr, GŘ ČSSLZ, VÚB aj. všeobecné personální 1954-1983 Kniha

Stránky

Aktuality

Výroční zpráva BIKV za rok 2017

V sekci ke stažení naleznete Výroční zprávu Balneologického institutu Karlovy Vary o.p.s. za rok 2017. 

Změna telefonního čísla BIKV

Nové a aktuální telefonní číslo BIKV je +420 725 986 689. Prosíme partnery o provedení změny ve svých kontaktech....

Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech

Karlovy Vary vstoupí o prvním květnovém víkendu do nové lázeňské sezóny. Od 5. do 7. května bude celé město žít jednou...