Hledani

Název Rok Typ položky
VÚB M. Lázně: Požární ochrana v KP II; požární řády a plány 1974-1990 Kniha
VÚB M. Lázně: Bezpečnost práce na KP II; plán, zápis z kontroly, záznamy o pracovních úrazech 1974-1991 Kniha
VÚB M. Lázně: Evidence razítek a klíčů KP II 1975-1991 Kniha
VÚB M. Lázně: Razítko knihovny KP II, hranaté s držadlem ve tvaru kuželky, 66 x 15 mm: Výzkumný ústav balneologický v Mar. Lázních knihovna při KP II. Karlovy Vary 1986 Kniha
VÚB M. Lázně: Razítko hranaté s držadlem ve tvaru kuželky, 52 x 23 mm, s adresou klinického pracoviště: Výzkumný ústav balneologický v Mariánské Lázně klinické pracoviště II. P. Pavlova č. 9 361 51 Karlovy Vary (označení č. 1) 1986 Kniha
VÚB M. Lázně: Tiskopisy a formuláře využívané v KP II 1991-1992 Kniha
VÚB M. Lázně: Korespondence vedoucí lékařky KP II 1991-1992 Kniha
VÚB M. Lázně: Personální záležitosti KP II; hlavní úkoly vedoucí lékařky, převzetí funkce hospodářského správce, objektivizace norem početních stavů 1991 Kniha
VÚB M. Lázně: Zápisy z porad KP II 1991-1992 Kniha
VÚB M. Lázně: Zápisy z porad KP II 1991-1992 Kniha
VÚB M. Lázně: Zásady provozu pracoviště KP II 1991 Kniha
VÚB M. Lázně: Ústavní řád KP II /1985-1989/ Kniha
VÚB M. Lázně: Směrnice týkající se provozu KP II (Ústřední věstník, Ústřední list, Sbírka zákonů, Věstník MZdr, směrnice vedení LO K. Vary, ČSSLZ apod.) 1956-1974 Kniha
VÚB M. Lázně: Inventarizace drahých kovů a ústavu 1956-1989 Kniha
VÚB M. Lázně: Statistické výkazy (mj. o výsledku hospodaření střediska, počtu řídících pracovníků, léčebných výkonů obsazení lůžek KP, sítě lázeňských léčeben,výkonu lázeňských organizací, úkolů a nákladů technického rozvoje) - ukázky 1973-1981 Kniha
VÚB M. Lázně: Statistická šetření jednorázová VÚB pro státní instituce 1958-1970 Kniha
VÚB M. Lázně: Účetní výkaz roční za léta 1990-1992 1990-1993 Kniha
VÚB M. Lázně: Roční výkazy Tech 1-01 o stavu a zabezpečení vědeckovýzkumné základny, o rozvoji vědy a techniky a roční výkazy práce 3-01 1986-1990 Kniha
VÚB M. Lázně: Zpráva o výsledcích ročního rozboru za léta 1981 - 1985 1982-1986 Kniha
VÚB M. Lázně: Účetní osnova na rok 1976 a 1977 1976-1977 Kniha
VÚB M. Lázně: Zpráva o výsledku kontroly učetnictví organizace za léta 1970-1974 1970-1975 Kniha
VÚB M. Lázně: Účetní výkazy ( čtvrtletní, roční; kalkulace nákladů na výzkumné úkoly) 1977-1979 Kniha
VÚB M. Lázně: Účetní výkazy ( čtvrtletní, roční; komentář a zprávy z jednotlivých pracovišť, výsledky hospodaření) 1966-1971 Kniha
VÚB M. Lázně: Účetní výkazy (čtvrtletní) 1963-1965 Kniha
VÚB M. Lázně: Účetní výkazy (měsíční, čtvrtletní a roční) 1961-1962 Kniha
VÚB M. Lázně: Účetní výkazy (měsíční, čtvrtletní a roční) 1957-1960 Kniha
VÚB M. Lázně: Účetní výkazy (měsíční) 1954-1956 Kniha
VÚB M. Lázně: Zahajovací rozvaha k 1.1. 1954 1954 Kniha
VÚB M. Lázně: Zprávy o výsledcích výzkumné a hospodářské činnosti za léta 1985-1990 1986-1990 Kniha
VÚB M. Lázně: Zprávy o výsledcích výzkumné a hospodářské činnosti za léta 1978-1984 1979-1985 Kniha

Stránky

Aktuality

Výroční zpráva BIKV za rok 2017

V sekci ke stažení naleznete Výroční zprávu Balneologického institutu Karlovy Vary o.p.s. za rok 2017. 

Změna telefonního čísla BIKV

Nové a aktuální telefonní číslo BIKV je +420 725 986 689. Prosíme partnery o provedení změny ve svých kontaktech....

Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech

Karlovy Vary vstoupí o prvním květnovém víkendu do nové lázeňské sezóny. Od 5. do 7. května bude celé město žít jednou...