Hledani

Název Rok Typ položky
VÚB M. Lázně: Hlášení denní a noční služby u pacientů 14. 5. - 1. 9. 1992 1992 Kniha
VÚB M. Lázně: Hlášení denní a noční služby u pacientů 11. 4. 1991 - 14. 5. 1992 1991-1992 Kniha
VÚB M. Lázně: Hlášení denní a noční služby u pacientů 23. 5. 1990 - 11. 4. 1991 1990-1991 Kniha
VÚB M. Lázně: Hlášení denní a noční služby u pacientů 21.7. 1989 - 23.5. 1990 1989-1990 Kniha
VÚB M. Lázně: Návrhy na léčení - jemný index pacientů 1988-1992 Kniha
VÚB M. Lázně: Denní přehled počtu pacientů KP II 1988-1992 Kniha
VÚB M. Lázně: Kniha nástupu pacientů 1978-1991 Kniha
VÚB M. Lázně: Balneoprovoz - vodoléčba; prospekty, objednávky 1972-1982 Kniha
VÚB M. Lázně: Záznamy o spotřebě omamných látek v KP II 1958-1990 Kniha
VÚB M. Lázně: Zprávy o plnění výzkumných úkolů, čtvrtletní a měsíční 1986-1991 Kniha
VÚB M. Lázně: Projekty výzkumných úkolů s účastí KP II 1985-1989 Kniha
VÚB M. Lázně: Závěrečná zpráva o lázeňské léčbě diabetu 1975 Kniha
VÚB M. Lázně: Technická zpráva o zkoušce tlakových nádob, zpráva o revizi výměníkové stanice v KP II 1990 Kniha
VÚB M. Lázně: Deník bezpečnosti a hygieny práce polské stavební firmy Budimex (polsky) 1985 Kniha
VÚB M. Lázně: Rekonstrukce KP II - Pavlov; Pražský projektový ústav, korespondence, smlouvy, projekty (mj. stavební plány) 1985 Kniha
VÚB M. Lázně: Rekonstrukce KP II - Pavlov; Pražský projektový ústav, rozvod termální vody, kanalizace, rekonstrukce výměníkové stanice (mj. stavební plány) 1984 Kniha
VÚB M. Lázně: Oprava fasád a střechy KP II - Pavlov; VD Stavba K. Vary, stavební plán, technická zpráva, rozpočet, korespondence, zápisy z kontrol, faktury 1980-1984 Kniha
VÚB M. Lázně: Přípojka vřídelní vody pro KP II; LO K. Vary (mj. stavební plány) 1980 Kniha
VÚB M. Lázně: Rekonstrukce KP II - Pavlov; Zdravoprojekt Praha úprava vstupu (mj. stavební plány) 1978 Kniha
VÚB M. Lázně: Rekonstrukce KP II - Pavlov; Výkopy v okolí (mj. stavební plány) 1974-1977 Kniha
VÚB M. Lázně: Rekonstrukce KP II - Pavlov; VD Stavba K. Vary, elektroinstalace - silnoproud, vzduchotechnika, ústřední vytápění, vodovod a kanalizace, plynovod, kolaudační zápisy (mj. stavební plány) 1971-1975 Kniha
VÚB M. Lázně: Rekonstrukce KP II - Pavlov; projektový úkol Výrobního družstva Stavba K. Vary (mj. stavební plány, foto) 1947-1971 Kniha
VÚB M. Lázně: Rekonstrukce KP II - Pavlov; Balneoprojekt K. Vary, zaměření kabelu vysokého napětí, teplofikace objektu (mj. stavební plány) 1969-1970 Kniha
VÚB M. Lázně: Rekonstrukce KP II - Pavlov; korespondence 1969-1971 Kniha
VÚB M. Lázně: Technická zpráva o stavu střechy, budovy a výpis z evidence nemovitostí objekt Pavlov, K. Vary 1990-1992 Kniha
VÚB M. Lázně: Pasport objektu KP II - Pavlov, K. Vary 1975 Kniha
VÚB M. Lázně: Razítko ZV ROH KP II, hranaté s držadlem ve tvaru kuželky, 65 x 31 mm:Org. Č. 22-0295-3403 ZO ROH - Odborný svaz pracovníků ve zdravot. Závodní výbor Výzkumný ústav balneologický klinické pracoviště II I.P. Pavlova č. 1 361 51 K.V.(oz. č. 1) /1980/ Kniha
VÚB M. Lázně: Razítko ZV ROH KP II, hranaté s držadlem ve tvaru kuželky, 65 x 31 mm:Org. Č. 22-0295-3403 ZO ROH - Odborný svaz pracovníků ve zdravot. Závodní výbor Výzkumný ústav balneologický klinické pracoviště II I.P. Pavlova č. 1 361 51 K.V.(oz. č. 1) /1980/ Kniha
VÚB M. Lázně: Agenda základní organizace ROH KP II; FKSP, seznam členů, seznam spravovaného inventáře, účetní záznamy 1983-1992 Kniha
VÚB M. Lázně: Požární kniha KP II 1975-1992 Kniha

Stránky

Aktuality

Výroční zpráva BIKV za rok 2017

V sekci ke stažení naleznete Výroční zprávu Balneologického institutu Karlovy Vary o.p.s. za rok 2017. 

Změna telefonního čísla BIKV

Nové a aktuální telefonní číslo BIKV je +420 725 986 689. Prosíme partnery o provedení změny ve svých kontaktech....

Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech

Karlovy Vary vstoupí o prvním květnovém víkendu do nové lázeňské sezóny. Od 5. do 7. května bude celé město žít jednou...