Vnitřní lékařství - časopis České a Slovenské internistické společnosti

title ?>

Rok vydání:2014
Vydavatel:ČLS J. E. Purkyně
Umístění:Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.
E-mail: info@bikv.cz
Web: http://bikv.cz
Adresa: Jugoslávská 856/2, Karlovy Vary 360 01
Tel.: + 420 775 686 973
Ročník:60
Č. vydání:11

Obsah

Úvodník

Češka R.Interna a ateroskleróza: Více rozdílů, nebo pojítek?

Rozhovor

Čilíková K.K preventivní medicíně musí lékař dozrát. Rozhovor s profesorkou Hanou Rosolovou

Editorial

Kvapil M.Empagliflozin: další z tichých revolucionářů - editorial

Přehledné referáty

Rušavý Z.Nový SGLT2 inhibitor empagliflozin: moderní a bezpečná léčba diabetu
Štulc T., Šnejdrlová., Češka R.Prevence kardiovaskulárních onemocnění v běžné klinické praxi: lze dosáhnout zlepšení?
Rosolová H., Nussbaumerová B.Markery reziduálního kardiovaskulárního rizika
Fait T.Nové pohledy na hormonální substituční terapii: kardiovaskulární prevence
Vrablík M., Češka R.Novinky v oblasti hypolipidemické léčby
Zlatohlávek L., Vrablík M., Urbanová Z., Pejšová H., Hubáček J., Češka R.Nefarmakologická léčba - výsledky z Poděbrad
Češka R., Vrablík M., Altschmiedová T., Prusíková M., Urbanová Z., Šobra J.familiární hypercholesterolemie včera a dnes. Vlastní zkušenosti a nálezy u našeho souboru nemocných s familiární hypercholesterolemií.
Bláha V., Bláha M., Lánská M., Havel E., Vyroubal P., Zadák Z., Žák P., Sobotka L.LDL-afaréza v léčbě familiárních hyperlipoproteinemií
Karetová D., Bultas J.Rozšiřující se možnosti antikoagulační léčby tromboembolické nemoci
Piťha J., Auzký O., Roztočil K.Co mají společného žilní a tepenná onemocnění?
Vrablík M.Kardiovaskulární rizikový profil u 40letých mužů a 50letých žen v České republice: výsledky průřezové studie

Aktuality

Prázný M.Adherence pacientů s diabetem 2. typu k aplikaci inzulinových analog: vynechávání, časový posun a snižování dávek. Výsledky průzkumu GAPP2 (Global Attitudes of Patient and Physicians) v České republice
Horová E.Účinnost a bezpečnost inzulinu lispro u obézních pacientů s diabetes mellitus 2. typu: retrospektivní metaanalýza sedmi randomizovaných kontrolovaných studií

Zprávy z odborných akcí

Altschmiedová T.Pražské evropské dny interní medicíny 2014

Z odborné literatury

Živný J.J. Vrbíková, M. Fanta, D. Koryntová. Syndrom polycystických ovarií. Průvodce ošetřujícího lékaře.

Osobní zprávy

Dobšák P., Špinarová L., Homolka P., Kára T., Siegelová J., Vítovec J.Za profesorem Zdeňkem Plachetou
zpět na seznam

Aktuality

Výroční zpráva BIKV za rok 2017

V sekci ke stažení naleznete Výroční zprávu Balneologického institutu Karlovy Vary o.p.s. za rok 2017. 

Změna telefonního čísla BIKV

Nové a aktuální telefonní číslo BIKV je +420 725 986 689. Prosíme partnery o provedení změny ve svých kontaktech....

Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech

Karlovy Vary vstoupí o prvním květnovém víkendu do nové lázeňské sezóny. Od 5. do 7. května bude celé město žít jednou...