Postgraduální medicína - odborný časopis pro lékaře

title ?>

Rok vydání:2013
Vydavatel:Mladá fronta, a.s.
Popis:Ev. č. PGM-PŘ2013/1, pouze prezenční studium. Nutno objednat návštěvu předem: info@bikv.cz, 359 807 118
Umístění:Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.
E-mail: info@bikv.cz
Web: http://bikv.cz
Adresa: Jugoslávská 856/2, Karlovy Vary 360 01
Tel.: + 420 775 686 973
Ročník:15
Č. vydání:příloha k č. 1

Obsah

Novinky v antitrombotické terapii

Moťovská Z., Knot J., Současná strategie protidestičkové terapie u pacientů s akutním koronárním syndromem
Kala P., Miklík R.Akutní protidestičková léčba u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST-úseku (STEMI)
Čihák R.Aktualizace doporučení pro léčbu pacientů s fibrilací síní 2012: co je nového?
Lefflerová K.Prevence trombotických příhod u fibrilace síní
Karetová D., Bultas J.Porovnání nových perorálních antitrombotik z pohledu farmakologických vlastností a výsledků klinických studií
Kvasnička J.Monitorované koagulace a management krvácivých komplikací při léčbě novými perorálními antikoagulancii z pohledu hematologa
Táborský M., Heinc P.Dabigatran etexilát: nové perorální antikoagulant s nejdelšími klinickými zkušenostmi v primární a sekundární prevenci tromboembolických komplikací fibrilace síní
Heinc P.Rivaroxaban - lékový profil
Kvasnička Edoxaban - lékový profil
Přeček J.Apixaban - lékový profil
zpět na seznam

Aktuality

Výroční zpráva BIKV za rok 2017

V sekci ke stažení naleznete Výroční zprávu Balneologického institutu Karlovy Vary o.p.s. za rok 2017. 

Změna telefonního čísla BIKV

Nové a aktuální telefonní číslo BIKV je +420 725 986 689. Prosíme partnery o provedení změny ve svých kontaktech....

Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech

Karlovy Vary vstoupí o prvním květnovém víkendu do nové lázeňské sezóny. Od 5. do 7. května bude celé město žít jednou...