Gastroenterologie a hepatologie

title ?>

Rok vydání:2012
Vydavatel:ČLS JEP s Ambit Media, a.s.
Popis:Ev. č. GEaH2012/5, pouze prezenční studium. Nutno objednat návštěvu předem: info@bikv.cz, 359 807 118
Umístění:Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.
E-mail: info@bikv.cz
Web: http://bikv.cz
Adresa: Jugoslávská 856/2, Karlovy Vary 360 01
Tel.: + 420 775 686 973
Ročník:66
Č. vydání:5

Obsah

Editorial

Suchánek Š.Gastrointestinální onkologie - realita blízké budoucnosti?

Gastrointestinální onkologie

Dušek L., Mužík J., Pavlík T., Májek O., Koptíková J.Epidemiologie zhoubných nádorů trávicího traktu v České republice - současný stav a predikce
Špičák J.Zamyšlení na finančními aspekty péče o nemocné s kolorektálním karcinomem
Zavoral M., Suchánek Š., Májek O., Seifert B., Dušek L.Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice - minulost, přítomnost a budoucnost
Hucl T.Karcinom pankreatu
Mľkvý P., Čavarga I., Mateášik A.Endoskopická ablatívna liečba rektosigmoideálnych prekanceróz - pilotná štúdia

Klinická a experimentální gastroenterologie

Magnusková S., Azeem K., Kamarád V., Tomášková H., Janout V., Kollárová H.Karcinom jícnu a rizikové faktory podle histologických typů
Bátovský M.Diagnostika a liečba celiakie: dnes a zajtra

Hepatologie

Dvořák K., Nealkoholická steatohepatitida (NASH) - týká se nás všech

Digestivní endoskopie

Zádorová Z.Endoskopie u nemocných a antikoagulační a antiagregační terapií

IBD

Prokopová L., Ďuricová D., Bortlík M., Zbořil V., Lukáš M. a pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEPDoporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty. Konsenzus Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP

Diskuzní fórum

Šolc P.Komentář k třídění funkčních dyspepsií podle kriterií "ROME I,II,III"
Martínek J.Diagnóza nízkého stupně dysplazie u pacientů s Barrettovým jícen - pravděpodobně "overdiagnosed"
Špičák J.Komentář k domácím publikacím o neoplaziích v Barrettově jícnu
Gregar J.Odpověď na komentář prof. Špičáka

Různé

Vojtěchová G.jak zlepšit screening kolorektálního karcinomu? Zpráva z WEO Colorectal Cancer Screening Meeting 2012
Bunganič B., Langer D.XXI. jarní setkání Loket - pokroky v léčbě nemocných s karcinomem pankreatu
Brůha R., Hůlek P.Prague Hepatology Meeting 2012
Lukáš K.Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., šedesátiletý
Lukáš M.Budenofalk 2 mg rektální pěna představuje významné rozšíření našich terapeutických možností u nemocných s ulcerózní kolitidou
zpět na seznam

Aktuality

Výroční zpráva BIKV za rok 2017

V sekci ke stažení naleznete Výroční zprávu Balneologického institutu Karlovy Vary o.p.s. za rok 2017. 

Změna telefonního čísla BIKV

Nové a aktuální telefonní číslo BIKV je +420 725 986 689. Prosíme partnery o provedení změny ve svých kontaktech....

Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech

Karlovy Vary vstoupí o prvním květnovém víkendu do nové lázeňské sezóny. Od 5. do 7. května bude celé město žít jednou...