Circulation - An American Heart Association Journal

title ?>

Rok vydání:2013
Popis:Ev. č. C2013/3, pouze prezenční studium. Nutno objednat návštěvu předem: info@bikv.cz, 359 807 118
Umístění:Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.
E-mail: info@bikv.cz
Web: http://bikv.cz
Adresa: Jugoslávská 856/2, Karlovy Vary 360 01
Tel.: + 420 775 686 973
Ročník:1
Č. vydání:3

Obsah

Editorial

Polonsky T. S., Greenland Ph.Kalciové skóre koronárních tepen získané za pomoci výpočetní tomografie nesynchronizované s EKG. Jak nakládat s náhodně zjištěnými výsledky?
Reynolds M. R., Cohen D. J.Poměr nákladů a účinnosti transkatetrizační náhrady aortální chlopně u pacientů, kteří nejsou kandidáty chirurgické léčby. Revisionistická historie nebo poslední slovo?
Parati G., Ochoa J. E., Bilo G., Katetrizační sympatická renální denervace a každodenní krevní tlak u rezistentní hypertenze. Jednoduché ne komplikované řešení?
Albert Chr. M., Stevenson W. G.Implantabilní kardiovertery-defibrilátory v primární prevenci náhlé srdeční smrti. Používány příliš málo a příliš pozdě?
Wiegers S. E.Symptomatická těžká aortální stenóza s nízkým gradientem a zachovanou ejekční frakcí levé komory. Nyní menší klinická hádanka
Kizer J. R.Zdokonalování detekce subklinického orgánového poškození. Echokardiografický strain levé komory nastavuje zrcadlo mozku
Rosenhek R.Reverzní modelace v perspektivě rozhodování o léčbě mitrální regurgitace pomocí MitraClipu
Opie L. H.Digitalis včera a dnes, ale ne navždy
Ellerbeck E. F., Spertus J. A.Za čistší vzduch pro návštěvníky a zaměstnance kasin

Original Article - Abstract

Xie X., Zhao Y., Bock de G. H.Validace a prognóza podle kalciového skóre koronárních tepen stanoveného metodou nesynchronizovaného vyšetření CT hrudníku. Systematický přehled a meta-analýza
Simons C. T., Cipriano L. E.Transkatetrizační náhrada aortální chlopně u kandidátů nechirurgické léčby s těžkou, symptomatickou aortální stenózou. Analýza nákladů a účinnosti
Mahfoud F., Ukena Chr.Změny krevního tlaku při ambulantním 24hodinovém monitorování po sympatické denervaci u pacientů s rezistentní hypertenzí
Narayanan K., Reinier K.Frekvence a determinanty použití implantabilních kardioverterů-defibrilátorů u kandidátů primární prevence s následnou náhlou srdeční zástavou v běžné populaci
Ozkan A., Hachamovitch R., Kapadia S. R., Tuzcu E. M., Marwick T. H.Prognostický dopad náhrady aortální chlopně u symptomatických pacientů s těžkou aortální stenózou, nízkým gradientem a zachovanou ejekční frakcí levé komory
Russo C., Jin Zh., Homma Sh., Elkind M. S., Rundek T., Subklinická dysfunkce levé komory a němé cerebrovaskulární onemocnění. Studie Cardiovascular Abnormalities and Brain Lesions (CABL)
Grayburn P. A., Foster E., Sangli Ch., Weissman N. J., Massaro J.Vztah mezi stupněm snížení závažnosti mitrální regurgitace a reverzní remodelací levé komory a levé síně po léčbě pomocí MitraClipu
Freeman J. V., Yang J., Sung S. H., Hlatky M. A., Go A. S.Účinnost a bezpečnost digoxinu u dospělých pacientů léčených pro nově vzniklé systolické srdeční selhání v současnosti
Glantz S. A., Gibbs E.Změny v počtech výjezdů záchranné služby po zavedení protikuřáckého zákona a jeho rozšíření na kasina

Development of Therapeutics for Heart Failure

White A. J., Arasaratnam D., Elliot D. A., Kaye D. M.Buněčné programování. Nová možnost regenerace srdečních buněk?
zpět na seznam

Aktuality

Výroční zpráva BIKV za rok 2017

V sekci ke stažení naleznete Výroční zprávu Balneologického institutu Karlovy Vary o.p.s. za rok 2017. 

Změna telefonního čísla BIKV

Nové a aktuální telefonní číslo BIKV je +420 725 986 689. Prosíme partnery o provedení změny ve svých kontaktech....

Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech

Karlovy Vary vstoupí o prvním květnovém víkendu do nové lázeňské sezóny. Od 5. do 7. května bude celé město žít jednou...