Odborný kurz pro balneotechniky „Teoretická balneotechnická průprava“ ve Františkových Lázních

Úvodní slovo:

Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. pořádá pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky - Českého inspektorátu lázní a zřídel, kurz pro balneotechniky„Teoretická balneotechnická průprava“, který se konná ve dnech 30. -31. 10. 2014 ve Františkových Lázních.

Témata:

Přírodní minerální vody; rozdělení balených vod, aktuální problematika balených vod v ČR i EU, související legislativa – zákon o potravinách, nařízení EU, značení balených minerálních vod - Ing. Jana Ježková (předsedkyně Svazu minerálních vod ČR)

Legislativní zajímavosti - odraz požadavků balneotechnické praxe + připravovaná legislativa; doplnění příspěvku Ing. J. Ježkové + stručný přehled změn, které se chystají v rámci přípravy nového zákona o lázeňství, příklady z praxe – Mgr. Zdeněk Třískala

Terénní měření parametrů podzemních vod v balneotechnické praxi - Ing. Jaroslav Kožík (RL PLZ)

Jak neměřit Härtlovým přístrojem – Ing. Libor Michele (Aquaenviro Brno)

Stanovení CO2 rozpuštěného ve vodách z pohledu chemika – Ing. Jaroslav Kožík (RL PLZ)

Standardy v automatickém měření režimních dat (AMS) – Mgr. Luděk Habrda (Kocman Monitoring, Brno)

Nejčastější chyby v měření prostřednictvím AMS – Ing. Libor Daneš (Roztoky u Prahy)

Problematika zpracování Výročních zpráv balneotechnika – Mgr. Lucie Zdráhalová (ČILZ)

Odpovědnost v balneotechnické praxi z hlediska práva – Mgr. Ondřej Lukáš (ČILZ)

Preventivní ochrana přírodních léčivých zdrojů v příkladech z oherského riftu; Hydrogeologické poměry zřídelních struktur sokolovské a chebské pánve a jejich ovlivnění antropogenními faktory – RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D (člen správní rady BIKV)

Peloidní provozy ve FL včera dnes a zítra; Pohled do historie, současný stav, výhled do dalších let, praktické připomínky k vedení peloidních provozů - Ing. Marian Mackovič (ředitel Správy přírodních léčivých zdrojů a balneosouborů, Lázně Fran. Lázně

Místo konání:

Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3/23, 351 01 F. Lázně, zasedací místnost 3. patro
Zobrazit na mapě

Přednášející:
  • Mgr. Zdeněk Třískala
  • RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D
  • Ing. Jana Ježková
  • Ing. Jaroslav Kožík
  • Ing. Libor Michele
  • Mgr. Luděk Habrda
  • Ing. Libor Daneš
  • Mgr. Lucie Zdráhalová
  • Mgr. Ondřej Lukáš
  • Ing. Marian Mackovič
Program:
30.10. 09:30Registrace účastníků
30.10. 10:00Zahájení kurzu - Mgr. Zdeněk Třískala (ČILZ), RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D (BIKV)
30.10. 10:10Přírodní minerální vody; rozdělení balených vod, aktuální problematika balených vod v ČR i EU, související legislativa – zákon o potravinách, nařízení EU, značení balených minerálních vod - Ing. Jana Ježková (předsedkyně Svazu minerálních vod ČR)
30.10. 10:45Legislativní zajímavosti - odraz požadavků balneotechnické praxe + připravovaná legislativa; doplnění příspěvku Ing. J. Ježkové + stručný přehled změn, které se chystají v rámci přípravy nového zákona o lázeňství, příklady z praxe – Mgr. Zdeněk Třískala
30.10. 11:20Diskuse k legislativní části
30.10. 12:00Oběd
30.10. 12:45Terénní měření parametrů podzemních vod v balneotechnické praxi - Ing. Jaroslav Kožík (RL PLZ)
30.10. 13:15Jak neměřit Härtlovým přístrojem – Ing. Libor Michele (Aquaenviro Brno)
30.10. 13:45Stanovení CO2 rozpuštěného ve vodách z pohledu chemika – Ing. Jaroslav Kožík (RL PLZ)
30.10. 14:00Standardy v automatickém měření režimních dat (AMS) – Mgr. Luděk Habrda (Kocman Monitoring, Brno)
30.10. 14:30Nejčastější chyby v měření prostřednictvím AMS – Ing. Libor Daneš (Roztoky u Prahy)
30.10. 15:00Diskuse k terénním měřením
30.10. 15:20Přestávka na kávu
30.10. 15:40Problematika zpracování Výročních zpráv balneotechnika – Mgr. Lucie Zdráhalová (ČILZ)
30.10. 16:10Odpovědnost v balneotechnické praxi z hlediska práva – Mgr. Ondřej Lukáš (ČILZ)
30.10. 16:30Diskuse k příspěvkům ČILZ
30.10. 16:50Preventivní ochrana přírodních léčivých zdrojů v příkladech z oherského riftu; Hydrogeologické poměry zřídelních struktur sokolovské a chebské pánve a jejich ovlivnění antropogenními faktory – RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D (člen správní rady BIKV)
30.10. 17:20Diskuse k přírodovědné části
30.10. 19:00Společná večeře – místo bude upřesněno
31.10. 09:00Peloidní provozy ve FL včera dnes a zítra; Pohled do historie, současný stav, výhled do dalších let, praktické připomínky k vedení peloidních provozů - Ing. Marian Mackovič (řed. Správy přírodních léči. zdrojů a balneosouborů, Lázně F. Lázně
31.10. 09:30Diskuse k tématu
31.10. 09:45Přestávka na kávu
31.10. 10:00Exkurze v provozu
31.10. 11:00Ukončení kurzu
Ke stažení:

1. Přednáška: Nejčastější chyby v měření AMS - PDF, 571.02 KB
2. Přednáška: Specifika využívání automatických měřících stanic (AMS) v oblasti PLZ a ZPMV - PDF, 1,010.50 KB
3. Přednáška: Důležité zásady pro vytváření korektních souborů pro import do databáze IWAM - PDF, 854.79 KB
4. Přednáška: Stanovení rozpuštěného CO2 ve vodách - PDF, 351.04 KB
5. Přednáška: Terénní měření parametrů podzemních vod - PDF, 426.58 KB
6. Přednáška: Jak neměřit Härtlovým přístrojem - PDF, 687.26 KB
7. Přednáška: Odraz požadavků balneotechnické praxe, legislativní zajímavosti + připravovaná legislativa - PDF, 346.04 KB
8. Přednáška: Problematika zpracování Výročních zpráv balneotechnika - PDF, 351.00 KB
9. PELOTERAPIE včera, dnes a zítra - PDF, 658.64 KB
Pozvánka - PDF, 369.13 KB

Partneři:
Balneologický institut Karlovy Vary o.p.s.
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Statutární město Karlovy Vary
Karlovarský Kraj
zpět na seznam akcí

Aktuality

Výroční zpráva BIKV za rok 2017

V sekci ke stažení naleznete Výroční zprávu Balneologického institutu Karlovy Vary o.p.s. za rok 2017. 

Změna telefonního čísla BIKV

Nové a aktuální telefonní číslo BIKV je +420 725 986 689. Prosíme partnery o provedení změny ve svých kontaktech....

Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech

Karlovy Vary vstoupí o prvním květnovém víkendu do nové lázeňské sezóny. Od 5. do 7. května bude celé město žít jednou...