Balneologický institut Karlovy Vary |

Balneologický institut Karlovy Vary

Balneologický institut Karlovy Vary je obecně prospěšná společnost, řídící se zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. Zakladatelem BIKV je Statutární město Karlovy Vary.

Hlavním cílem BIKV je především zajišťování zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti v lázeňství a využití vědeckých poznatků v lázeňské praxi včetně marketingové podpory subjektům působícím v lázeňství v Karlových Varech a regionu.

Aktuality

Poděkování

Děkujeme všem partnerům za perfektní spolupráci v roce letošním, přejeme kásné prožití vánočních svátků a v roce 2017...

Zpřístupněn Skalní pramen

Aktuální informace: Po náročné úpravě jímání je ode dneška tj. od 5.12.2016 pro veřejnosti přístupný Skalní pramen (č....

Informace Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád v Karlových Varech

Otevírací doba Vřídelní kolonády na konci roku 2016 : (nestandardní doby tučně) 23.12.2016 (pátek)   ...